Autoelektrika Milan Šmatlák

Autoelektrika Milan Šmatlák bola založená v septembri roku 1992 za účelom poskytovania kvalitných služieb v oblasti opravy autoelektriky osobných vozidiel.

     Na základe spokojnosti našich zákazníkov a požiadavkám komplexných služieb sa firma v júli roku 1996 presťahovala do terajších priestorov, rozšírila poskytované služby a predovšetkým svoje vybavenie.

Súčasnosť

Náš autoservis ponúka alternatívu voči veľkým autoservisom, najmä svojou pružnosťou, prístupom k svojim zákazníkom, zaujímavými cenami a orientáciou na opravy viacerých značiek automobilov, pri dodržiavaní štandardov a kvality opráv.

    

 

Budúcnosť

Budeme sa naďalej venovať zvyšovaniu kvality a komplexnosti našej ponuky služieb.